TECHWIERT Łukasz Hibner
ul. Młodzieżowa 265
44-373 Wodzisław Śląski

NIP 647 248 62 72
[email protected]

(32) 456 23 63

+48 601 464 068
+48 605 652 797

Przewierty poziome umożliwiają bezkolizyjne układanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi takimi jak na przykład jezdnia, rzeka, utwardzony plac czy torowisko. Brak konieczności wykonania wykopów sprawia, że wyeliminowane zostają zakłócenia w ruchu pieszym i drogowym, a realizacja prac przebiega znacznie szybciej. Wiertnice służące do wykonania przewiertów charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu można wykorzystywać je praktycznie w każdych warunkach terenowych. Jednocześnie system sterowania i kontroli przewiertu umożliwia dużą dokładność i wysoką jakość wykonywanych prac.

Nasza firma wykonuje otwory pod przeszkodą (np. drogą) metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego. W powstały otwór wsuwana jest następnie rura osłonowa o średnicy do 400mm w zależności od założeń projektowych. Wykonujemy przewierty o długości do 30 m.

Wymiary wykopu roboczego:
szerokość - 2m , długość - 2,5m.

Zalety:
- w przeciwieństwie do tradycyjnej metody wyeliminowana została konieczność przecinania - i tym samym niszczenia - nawierzchni dróg, która niesie za sobą oganiczenia w ruchu ulicznym, konieczność uzyskania zezwoleń na zatrzymanie ruchu ulicznego oraz kosztowne przywracanie poprzedniego stanu nawierzchni
- szybkość (większość prac jest ukończona w ciągu kilku godzin od momentu ich rozpoczęcia)
- ruch uliczny nie jest ograniczony w żaden sposób
- brak hałasu typowego dla robót z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu
- atrakcyjna cena w porównaniu do tradycyjnych metod